Naar moderne, effectieve en betaalbare communicatie

 

Personeelsbladen straks digitaal

 

 

Den Haag

Interactief en waar mogelijk meer op maat gemaakt voor de lezer. De zeven personeelsbladen binnen Defensie ondergaan een grote verandering. Vanaf komend jaar maken de papieren bladen de overstap naar digitale magazines, de zogenoemde e-zines. Als eerste schakelt de Defensiekrant over. “Digitaal sluit beter aan bij de wensen en het mediagebruik in onze samenleving en daarmee ook bij onze doelgroepen waaronder het Defensiepersoneel.”

 

De actuele aanleiding om bladen als de Alle Hens, Landmacht, De Vliegende Hollander en Defensiekrant voortaan als digitale magazines uit te brengen is de forse bezuiniging die Defensie is opgelegd. “Maar sowieso zou de overstap naar e-zines zijn gemaakt”, licht directeur Joop Veen van de Directie Communicatie toe. “We moeten naar een moderne, effectieve en betaalbare communicatie. Digitaal sluit beter aan bij de wensen en het interactieve mediagebruik van het personeel. In deze tijd wil de lezer zelf kunnen kiezen én reageren.”

 

Behalve kostenbesparing, - kosten voor drukken en bezorging op huisadres verdwijnen -, is een ander groot voordeel dat digitale media ‘op maat’ gemaakt kunnen worden. “Een sergeant van de luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht kan straks eenvoudiger vinden wat hem aangaat of boeit. Dat past helemaal bij het gebruik van moderne media. Van zendergedreven verandert de focus naar ontvangergedreven. Zonder deze stap verliezen we de aansluiting met onze mensen om ze te bereiken.”

 

Nieuw mediahuis

Het digitaliseren van de bladen valt samen met de samenvoeging van het Dienstencentrum Defensiemedia (DCDM) en de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD). Deze diensten met redacteuren, vormgevers en beeldmakers werken nu al nauw samen, maar gaan straks in het nieuwe mediahuis helemaal in elkaar op in het Mediacentrum Defensie (MCD). “Die samenvoeging is cruciaal voor het slagen van dit project”, zegt Veen. “Beeld, geluid en tekst komen samen in de e-zines. Daarmee combineren we de capaciteiten van de medewerkers in de nieuwe bladen.”

 

Omschakeling

Dat vergt een enorme aanpassing. Na een jarenlange focus op printmedia, moet nu de aandacht en kunde volledig verlegd worden naar digitale media. “Die omschakeling zie je in de maatschappij en dus ook bij ons. Defensie loopt hiermee binnen de overheid zelfs voorop.”

 

Momenteel vindt een proefproject plaats waarbij van de papieren Defensiekrant, als eerste van de zeven, ook een digitaal e-zine is gemaakt. “Hiermee doen we kennis en ervaring op met het maken ervan en kunnen Defensiemedewerkers alvast wennen. Ze kunnen bij de digitale Defensiekrant een lezersonderzoek invullen. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit doen en een reactie geven. Is de digitale variant aantrekkelijk genoeg? Wat ontbreekt? De opmerkingen van de gebruikers kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Defensie e-zines.”

 

Koudwatervrees

Gaat de overgang niet te snel? Veen: “Ik kan me voorstellen dat er koudwatervrees bestaat. Alsof we oude schoenen weggooien, voordat we weten of de nieuwe wel comfortabel zijn. Maar iedereen moet mee in het digitale tijdperk, jongeren én ouderen. Ik heb vier kinderen, van wie de jongste zestien is. Van de kranten die we thuis ontvangen raakt de jongste er geen een aan. Alle media leest hij op een tablet of op zijn smartphone. De jongere generaties verwachten simpelweg dat alles digitaal wordt aangeboden. Het is voor Defensie nu zaak berichtgeving zodanig te presenteren dat iedereen zich wil abonneren op de digitale magazines. Je mag niet zonder kunnen, want anders mis je iets.”

 

|| tekst: kap. corné dalebout

 

Voor het volledige artikel klik op onderstaande tekst


Defensiekrant nr. 27, 2012

 
 

Geplaatst:18 augustus 2012

 

 

 

 

Minister Hans Hillen: schaderegeling voor

veteranen

 

29 november 2011

 

Minister van Defensie Hans Hillen heeft in overleg met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken de financiële middelen gevonden voor het treffen van een schadeloosstellingregeling voor zogenoemde oude veteranen. Dat schrijft Hillen vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Het betreft hier een groep van militairen die voor 1 juli 2007 gewond is geraakt door het uitoefenen van de militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Met deze oplossing is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid voor de veteranen. Voor de militairen die na 1 juli 2007 gewond zijn geraakt, was al eerder een regeling getroffen.

 

Veteranenwet

 

Met de regeling is een bedrag van €110 miljoen gemoeid. Dit bedrag komt grotendeels ten laste van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Zoals besproken tijdens de behandeling van de Veteranenwet op 27 oktober streeft Defensie naar een vastgestelde regeling zodat deze snel kan worden uitgevoerd.