COM Buddy Support; nuldelijns veteranenhulp

 

Het begrip “buddy” is er bij het Korps met de paplepel ingegoten. Alles samen, niets alleen. Ook na de actieve dienstperiode blijft dit begrip van toepassing onder de noemer  “Eens Marinier…Altijd Marinier”  Als we in dit verband praten over veteranenhulp, betekent dit niet met uitsluiting van niet-veteranen volgens de definitie. Net als bij de doelstelling van het Sociaal Fonds COM gaat het over alle (oud-)mariniers.

 

Nuldelijns zorg vindt je in de onmiddellijke omgeving, familie, vrienden, lotgenoten, collega’s : buddy’s. Iemand die (nog)niet naar een professionele zorgverlener kan of wil, kan wel zijn verhaal kwijt bij deze groep mensen.

 

Om te kunnen optreden als nuldelijnshelper heb je wat bagage nodig, soms hebben mensen dat van zichzelf, anderen kunnen daarvoor getraind worden. Mensen die dat graag zouden willen, kunnen d.t.v. het COM zo’n training volgen.

 

Bij het COM zijn we gestart met het opzetten van een nuldelijns zorg systeem. Van daaruit kunnen we zaken coördineren, aansturen, ondersteunen en doorverwijzen. Er zijn al nuldelijnshelpers actief, niet alleen binnen het COM maar in de hele populatie van organisaties van veteranen en oudgedienden, onder de vlag van het Veteranen Platform.

 

Op dit moment wordt geïnventariseerd wie binnen het COM al actief zijn en in welke afdeling of regio. Ook zijn er mensen die zich al hebben aangemeld voor een training. Zodra de data en locaties bekend zijn zullen die worden gepubliceerd. Via de website zullen we trachten om u actueel op de hoogte houden van ontwikkelingen. Mocht U meer willen weten dan neemt u contact op.

 

Voor meer informatie Klik op: http://www.contactoudmariniers.com en ga naar Veteranen > Ondersteuning en klik op o-de lijns com

 

 

Geplaatst: 25 april 2014