Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers Zuid-Holland

 

Dagelijks Bestuur

 

Voorzitter:

J.A.C. van den Berg

Cortenaerstraat 4

3143 KB Maassluis 

telefoon: 010 -  591 86 54

E-mail: bergjong@caiway.nl

 

Secretaris: a.i.

J.A.C. van den Berg

Cortenaerstraat 4

3143 KB Maassluis 

telefoon: 010 -  591 86 54

E-mail: bergjong@caiway.nl
 

Penningmeester:

C.J.J. Grimbergen

v.d. Veldstraat 26 

2161 ZE Lisse

telefoon: (0252) 41 85 84

E-mail:

cgrimbergen@kpnplanet.nl

Postbank Rek. Nr. NL61 INGB 0006 5606 81
t.n.v. Contact Oud Mariniers

Afd. Zuid-Holland Rotterdam

 


 

Raad van afgevaardigden

 

J.H. (John) Blok

Tel:  015 - 261 33 60

E-mail: j.h.blok@casema.nl

 

 

A.C.J. (Ton) van Ruiten

Tel: 0252 - 86 53 58   

of    06 55 30 32 24

E-mail:

ton.vanruiten@ziggo.nl

 

 

H.(Hans) Neugebauer

Tel: 010 - 458 19 32

E-mail: hans@hneugebauer.nl


 

 

 

 


 

 

Bestuur Onderafdelingen Den Haag

 

Voorzitter a.i.

J. (Joep) Caminada

Tel: 06 - 24 79 60 96

E-mail:

joep.caminada@hetnet.nl

 

 

Leden:

P. (Piet) Wakker

P. (Peter) van Slingerland

 

Secretaris / Vice-voorzitter:

J. (Joep) Caminada

Tel: 06 - 24 79 60 96  
E-mail:

joep.caminada@hetnet.nl

 

Penningmeester:

H. (Herman) J. Koning

Tel: 070 -  393 18 33 of 

06 10 00 35 49
E-mail: hjkoning@hetnet.nl

Bank: ING
Plaats: Den Haag
Rek. Nr. 4892564
t.n.v. Oud Mariniers Den Haag

 

 


 

 

 

Bestuur Onderafdeling Rotterdam

 

Voor informatie betreffende de COM Onderafdeling Rotterdam ga naar de volgende website

 

http://www.com-rdam.nl

 

 Bestuur Onderafdeling Drechtsteden

 

Voorzitter:

J.A. (Jan) Vroon

Telefoon: 06 53 21 46 26
E-mail: j.a.vroon@gmail.com

 

Secretaris:

A.M. (Moos) Eikelenboom

Telefoon: 078 - 68 400 22 /

06 - 22 69 59 07
E-mail: COMDrechtsteden@gmail.com

Penningmeester:

C. (Cees) Makkelie

Telefoon: 06 - 53 18 71 66

E-mail:

cees.makkelie@hotmail.nl
Bank:  Rabobank
Plaats: Dordrecht
Rek. Nr.131 977 555