Nieuwe Korpsadjudant

 

Op 12 mei 2016 heeft Stafadjudant Ron van Leeuwen, als gevolg van zijn leeftijdsontslag, de functie van Korpsadjudant van het Korps Mariniers overgedragen aan zijn opvolger Stafadjudant Rob van Haastrecht.  Deze met beperkt militair ceremonieel omklede functieoverdracht vond plaats in aanwezigheid van Brigade-generaal Frank van Sprang, actief dienende militairen en genodigden in de bakermat van het Korps Mariniers, de Van Ghentkazerne te Rotterdam.

 

Adjudant Ron van Leeuwen heeft de functie drie en half jaar bekleed.  In de afgelopen jaren kon Ron van Leeuwen zijn gedachten de vrije loop laten gaan. Het deed hem goed om over zaken te schrijven in QPO  die hem na aan het hart lagen. Of dat nu de verhuizing naar Vlissingen was, de grote oefeningen en missies of het uitreiken van een coin aan een persoon die zijn hart heeft liggen bij het Korps.  Het deed hem altijd goed net als de reacties die hij van oud- en actief dienende mariniers mocht ontvangen.

 

Na de toespraak van Ron van Leeuwen overhandigde hij met enig ceremonieel het Korps-sabel aan zijn opvolger Rob van Haastrecht waarmee de overdracht een feit was.

Adjudant Rob van Haastrecht vindt het een grote eer de verantwoordelijkheid naar de Equipage, om deze functie te vervullen.  Rob bedankte zijn voorganger voor de jaren arbeid die hij heeft verricht als boegbeeld van de equipage.  Rob van Haastrecht zijn carrière heeft zich afgespeeld in Rotterdam bij diverse opleidingseenheden en operationeel in Doorn. De laatste jaren was Rob werkzaam bij de initiële opleiding, daar waar het voor ons allemaal is begonnen. Vanuit zijn positie streeft Rob  ernaar om de rol die hem is toebedeeld in de  organisatie zo goed mogelijk uit te voeren.  De eerste tijd zal hij regelmatig  te vinden zijn op de werkvloer, daar waar het allemaal gebeurt.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Geplaatst: 16 mei 2016