Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Vrijheid is veel meer dan doen, laten en vooral zeggen wat je wilt. na zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei het besef levend houden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door herdenken en vieren op 4 en 5 mei, maar ook door educatie- en erfgoedprojecten. Richting en zingeving van herdenken en vieren staan centraal.

 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is bij Koninklijk Besluit ingesteld en de taken zijn in een Koninklijk Besluit vastgelegd.

 

Deze taken zijn:

Richting geven aan herdenken en vieren;

De organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam;

 

De organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;

 

Het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken en vieren te vergroten;

      

Het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei voert al deze taken niet alleen uit. Het comité werkt samen met tal van landelijke, provinciale en lokale partijen, zoals overheden, media, bedrijven, onderwijsinstellingen, NGO’s, oorlogs- en verzetsmusea, 4- en 5 mei-comités en organisaties van oorlogsgetroffenen.

 

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei