Herdenking 32 gevallen Schiedammers

 

Traditiegetrouw vond op zondag 12 mei 2013, tijdens een sobere plechtigheid, de  herdenking plaats van de 32 omgekomen Schiedammers op begraafplaats ‘Beukenhof ‘ te Schiedam.

 

De gesneuvelde militaire hebben tijdens de uitoefening van de militaire taken het leven verloren en zijn in voormalig Nederlands-Indië en Korea begraven.

 

De herdenking vond plaats in aanwezigheid van o.a. loco burgemeester 

P. Groeneweg van Schiedam.

 

Na het blazen van de Taptoe werd 2 minuten stilte in acht genomen.

 

Bloemenarrangementen werden o.a. gelegd door de burgemeester, namens de gemeente Schiedam. Vervolgens door vertegenwoordigers van o.a.: Vereniging Oud Militairen Indiëgangers, Contact Oud- en actief dienende Mariniers, Oud Korea Strijders, Madjoe KNIL, VNFG en andere belangstellenden.

 

De heren Coen de Bruin en Sjef Franken fungeerden als gastheer.

De erewacht werd gevormd door Nederlands-Indië- en Koreagangers.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Geplaatst: 13 mei 2013

 

 

 

Bloemenode bij oorlogsgraven

 

In Schiedam zijn 30 oorlogsgraven. De gemeente Schiedam heeft namens de Oorlogsgravenstichting (OGS) een consulent die zorg draagt voor deze graven.

Op 4 mei werd bij de graven door de burgemeester C.H.J. Lamens en voorzitter K. Scheijbeler, van de Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) een krans gelegd. Op deze manier werden de 30 burgers en militairen herdacht die begraven liggen op de Erehof van begraafplaats de Beukenhof.

 

 

 

Erehof op de begraafplaats

Beukenhof in Schiedam

 

Na de oorlog, in 1945, bevonden zich verspreid op de algemene begraafplaats in Schiedam enkele graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit waren de graven van militairen die tijdens de meidagen van 1940 waren gesneuveld. Ook verzetsdeelnemers en een represaille-slachtoffer hadden hier hun laatste rustplaats gevonden. Eind jaren veertig besloot de Nederlandse regering stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers die in Duitsland waren omgekomen over te brengen naar Nederland. Het betrof hier veelal mannen die in het kader van de arbeidsinzet gedwongen waren in Duitsland te werken en daar waren omgekomen. Hierbij waren mannen die vanuit Schiedam waren weggevoerd. Omdat het gemeentebestuur van Schiedam er de voorkeur aan gaf de oorlogsslachtoffers te concentreren, werd besloten een apart Erehof in te richten. Vanwege het verstrijken van grafrechten kon hieraan pas in 1955 uitvoering worden gegeven. Toen zijn in overleg met de nabestaanden de stoffelijke resten van de slachtoffers herbegraven in het huidige Erehof. In 1970 zijn nog de stoffelijke resten van drie slachtoffers die begraven lagen op de rooms-katholieke begraafplaats in Schiedam hiernaartoe overgebracht. In 1975 is op initiatief van de heer P. Collignon, destijds gemeente-ambtenaar en consul van de Oorlogsgravenstichting, een eenvoudig houten kruis, ter nagedachtenis van de gevallenen, bij de graven geplaatst. In 1977 zijn door zorg van de stichting de huidige stenen op de graven aangebracht. Naast de personalia van de slachtoffers staat hierop de Nederlandse Leeuw en is de tekst Koninkrijk der Nederlanden vermeld.

 

 

Bron: Oorlogsgravenstichting

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Geplaatst: 7 mei 2013

 

 

 

 

 

'Gedenkteken voor 32 Schiedammers'.

 

Vorm en materiaal
Het 'Gedenkteken voor 32 Schiedammers' te Schiedam bestaat uit tien bronzen plaquettes die zijn aangebracht in de 'Muur der Stilte'. In de bovenste zeven plaquettes zijn in reliëf gestileerde figuren aangebracht. Tevens zijn op deze plaquettes de namen van de uit Schiedam afkomstige gesneuvelde militairen en de erebegraafplaatsen waar zij rusten vermeld. Op de onderste plaquettes zijn de emblemen van Indië-en Koreagangers en een tekst aangebracht.

Tekst
De tekst op de centrale onderste plaquette luidt:

'GEDENK IN UW GEDACHTEN
DAT ZIJ HUN LEVEN GAVEN
EN VER VAN HUN VERWANTEN
IN DEN VREEMDE ZIJN BEGRAVEN'.

Locatie
Het gedenkteken bevindt zich op begraafplaats 'Beukenhof', gelegen aan de Burg. van Haarenlaan in Schiedam.

Bronnen

Documentatiegroep '40-'45;