Twee minuten SAMEN STIL in Maassluis

 

De gedenktekens die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog nemen in Nederland een bijzondere plaats in. Ten eerste omdat het er zo veel zijn. Er zijn meer gedenktekens die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog  dan alle andere monumenten bij elkaar. Een ander kenmerk is dat deze monumenten over het hele land verspreid voorkomen, tot in de verste uithoeken, en nog altijd een levende betekenis hebben.

 

Dit jaar hebben we de herdenking in Maassluis bijgewoond. In 1966 omschreef beeldhouwer Ek van Zanten het ontwerp als volgt: 'In de eerste plaats kan men zich een oorlogsmonument niet als iets vrolijks voorstellen, maar eerder als een moment van bezinning op alle ellende die uit de oorlog voortvloeit, nog geaccentueerd door de huidige oorlogsdreiging, waar eens te meer uit blijkt dat er nooit een werkelijke winnaar is, maar - menselijk gesproken - altijd een verlies, een schijnoverwinning dus.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Geplaatst: 05 mei 2018