Vier maal per jaar verschijnt het blad 

 

"de COMpagnon".

 

 

In het blad worden verenigingsgebeurtenissen en afdelingsnieuws

zoals reünies, feestavonden en sportontmoetingen vermeld.

 

Tevens staan er wetenswaardige artikelen in van en over

Oud-Mariniers en het Korps Mariniers van vandaag.

 

Indien u meer informatie wenst over de landelijke vereniging

Contact Oud Mariniers, alvorens lid te worden,

stuur dan uw vragen naar de secretaris a.i. van het dagelijks bestuur

 

 

E-mail adres: 

 

 

 

Redactie de COMpagnon

 

Redactie  Jac. van den Berg &  Jaap C. de Bruin

Realisatie en vormgeving  Jaap C. de Bruin

Fotoredactie  Jaap C. de Bruin 

Advertentie-verkoop:

Klachten over bezorging: melden bij de redacteur,

tel. 010 - 591 86 54

Inleveren kopij voor ‘de COMpagnon’ 

(uitsluitend bij de redactie)

 

 

Hoe en wanneer kopij voor ‘de COMpagnon’

De redactie vraagt uw aandacht voor de wijze waarop kopij het gemakkelijkst kan worden aangeleverd. Aanleveren bij voorkeur per e-mail met eventuele bijlagen in WORD.

 

Aanleveren als platte tekst, zonder opmaak.

 

Geen krantenknipsels, complete nieuwsbrieven of scans, maar kopij die u zelf hebt samengesteld.

 

Foto’s graag separaat per e-mail sturen. Met duidelijk bijschrift en de namen van mensen om wie het voornamelijk gaat. De foto’s bij voorkeur minimaal1 Mb resolutie.

 

Het vergemakkelijkt het werk eveneens, als u, voordat u afkortingen gebruikt, deze eerst voluit schrijft. Bepaal u bij het samenstellen van uw kopij tot hoofdzaken.