De stichting QPO is als uitgever verantwoordelijk voor het uitgeven van het magazine Qua Patet Orbis. De inhoud wordt afgestemd in nauw overleg met de Commandant van het Korps Mariniers.

 

De inhoud van QPO heeft tot doel het op peil houden van de professionele  kennis van officieren en schepelingen van het Korps Mariniers en het vergroten van de saamhorigheid binnen het Korps Mariniers door verstrekken van ongerubriceerde informatie in algemene zin.

 

 ‘Qua Patet Orbis’ verschijnt in principe drie keer per jaar, te weten in de maanden april, juli en december.

 

Abonneeservice- en beheer:

Ten Brink Abonnementenservice BV

Postbus 2238

5600CE EINDHOVEN

Tel. 088 – 226 66 00

info@mijntijdschrift.com