Het blad verschijnt Vijf maal per jaar.

 

Het blad bevat (ingezonden) artikelen over het wel en wee van onze leden. Verder staat er nieuws in opgenomen  uit de afdelingen, meldingen van evenementen, vermeldingen van overlijden van leden van onze vereniging. 

 

Lees verder:  http://www.contactoudmariniers.com

                        Lidmaatschap